Съботни практики:

Съботните практики по Мантра Йога, включващи пеене на стотри, киртан и МММ - 108 пъти, се обявяват 1 седмица по-рано. Входа е свободен или с доброволно дарение.