Самскари – отпечатъци в ума

by shakti / 10 March 2014 / No Comments

sivananda/Свами Шивананса Сарасвати,

списание Йога, бр. 2, 2009г, изд. Sivananda Math, Munger, Bihar, India /

Всичките действия, радости и преживявания оставят техни знаци в подсъзнавания и несъзнавания ум, под формата на фини отпечатъци или остатъчни сили. Тези преживявания са периодични самскари и са корените на възраждането и преживяванията на удоволствие и болка.  Опитните в йога се гмуркат дълбоко  навътре и се срещат в директен контакт с техните самскари. Те  ги възприемат чрез вътрешно йога – видение.

Какво са самскарите?

Вритите или мисловните вълни се надигат от океана-ум. Те действат за някакво време. След това потъват под прага на нормалното съзнание. От повърхността на съзнателния ум, където са доминирали за кратко, те потъват дълбоко надолу в полето на подсъзнаваните или несъзнаваните нива на ума, наречен читта.  Там те продължават да бъдат приемани подсъзнателно за действие и се превръщат в самскара или отпечатък. Съзнателно действие, независимо дали е емоционално, познавателно или друго, приема скрита форма точно под прага на съзнанието.  Това е наречено самскара.

Паметта, възраждане на самскара

Самскарите са закрепени в подсъзнаваните и несъзнаваните нива на ума, чието място е малкия или задния мозък. Човек може да извика последните преживявания от хранилището на самскарите от тези нива на ума. Миналото е запазено  в читта в моментни детайли,  нито частица не е загубена.

Когато фината самскара  се върне на повърхността на съзнателния ум като голяма вълна, или миналите вритти се върнат на повърхността на съзнателния ум като спомняне, прицеса е наречен съживяване на паметта. Съживяването на самскарите предизвиква памет или смрити.

Паметта не може да съществува без самскари.

Как се формират самскарите

Преживяване в сетивен план потъва надолу в дълбините на подсъзнателния или несъзнателния ум /читта/ и там се превръща в самскара. Самскара от преживяване се формира или развива в читта в същия момент, когато ума го преживява . Няма празно простанство между преживяването и формирането на самскарата в по-дълбокия ум. Определеното преживянане формира определена самскара. Паметта на този специфичен опит се ражда единствено от специфичната самскара, която се е формирала от това специфично преживяване. Когато вие виждате портокал и го опитате за първи път, вие приемате познание за  портокал. Вие знаете неговия вкус. Вие знаете обекта – портокал. Самскарата е формирана веднъж. По някое време тази самскара може да генерира  спомяне за този обект – портокал, и знание за портокал. Въпреки, че обекта и самото познание са различими, те все още са неразделими.

Циклична причинно-следствена връзка на мисъл и самскара

Обект събужда или съживява самскарите в ума чрез външно влияние. След това мисълта възниква отвътре, без външен стимул. Когато мислите за крава, която сте видели преди, вие повтаряте мислено думата „крава“ и едва тогава мисления образ се появява. На следващия етап се появявва мисълта. Самскарата причинява мисъл, и мисълта води до самскара, точно както от семето се ражда дърво и дървото е причина да се появи семето. Вритите в ума произвеждат самскара и самскарите отново водят са причина за врити.

Благодарение на силата на влиянието  или отвън или отвътре, семената подобни на самскари отново се разширяват и това води до по-нататъшната дейност.

Колелото от врити и самскари е anadi, или безначално, но има край когато човек достигне освобождение.  Сега, те се разтварят в Пракрити или приемат състояние на лая,  laya. Те прекъсват произвеждането на какъвто и да е ефект на jivanmukta, освободена душа. Самскарите трябва да се изгорят в непрекъснато самадхи. Единствено тогава ще бъдете свободни от кръга на раждането и смъртта.

Контрол над самскарите

Самскарата е позната и като форма на остатъчна активност. Когато всички вритти или мисли заглъхнат, ума остава насаме със самскарите. Това е познато като потенциал на ума.  На ведически език се нарича antahkarana mantra.

Всички самскари си съжителстват в ума. Този, който има проникновение в йога, може ярко да прозре чудесата, случващи се във фабриката на ума – как вритите възникват,  как улягат и как се формира самскарата. Ще се удивите, когато сте в състояние да наблюдавате това.  Samyana или контрола над самскарите предава директно знание като остатъчна активност. Така йогите си носят директно от подсъзнанието техните предишни животи чрез познанието, съдържащо се в  техните самскари.

Позитивни и негативни самскари

Като всички сили, самскарите си помагат или противопоставят едни на други. Когато видите човек, страдащ от сериозно заболяване  и чувство на  състрадание се появи в сърцето ви, всички самскари, съдържащи ваши милосърдни действия се сливат  и ви подтикват да помогнете на този човек. По същия начин, всички самскари от благотворителни дейности излизат на повърхността на съзнателния ви ум, когато видите човек в отчаяно положение и те ви принуждават да му помогнете.

Когато една положителна самскара или добродетелно действие влезе в играта, друга самскара с различна природа може също да се включи по пътя на неговото изпълнение. Това е битка между положителни и негативни самскари. Например, когато се опитате да спрете ума си върху С               ебе си и да мислите за чистота му, точно тогава негативни самскари и мисли избухват с насилие и отмъщение. Това е познато като „ струпване на самскари“.  Позитивните самскари също се обединяват и ти помагат да изгониш негативните.

Бащата на Свами Айдвайтананда бил велик бхакта на Чанди. В момента на смъртта си той бил в полу-съзнание и започнал да повтаря всички слоки на Чанди стотра, които научил наизуст като млад. Това е струпване на духовни самскари.

Миналите самскари представляват prarabdha /минала карма/

Когато сте се родили, ума ви не е бил чиста tabula  rasa, или чиста дъска.  Той е склад на самскари, на предразположения, на пристрастия и т.н. Детето е родено с неговите лични самскари, с неговите минали преживявания, преобразувани в умствени и морални склонности и сили.  Ума се развива чрез преживяванията, получавани от вселената чрез сетивата. Ще минат много животи, докато събере пълни впечатления от света. Всеки човек е роден с негови вътрешни самскари, които са вградени, закрепени или отпечатани в chitta /несъзнавания ум/, където е мястото на prabadha, или миналата карма.  В началото на живота човек печели много повече самскари от преживявания чрез действия, те се добавят към оригиналния склад и се превръщат в  sanchita karmas – натрупано действие.

Всички самскари лежат спящи в Чита, като скрити действия, не само в този живот, но и във всички предишни животи. Самскарите на живота на селянина, на царя или на животното – всички те са скрити в Чита.  Във всеки живот, единствено тези самскари, които са подходящи за този конкретен тип раждане ще се появят  и ще работят. Другите самскари ще останат скрити и спящи.  Както търговеца приключва годишната книга и отваря нова, не прехвърля в новата книга всички неща от старата, а само баланса. Така духа предава на новия мозък опита на един живот, който е приключил, изводите, до които е стигнал, решенията, които са взети.  Това са наличности,  предадени в новия живот, психически мебели за новото жилище, истинска памет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *